Nasza idea

Tematyka badania wskaźnika NPS® jest szeroko opisywana w mediach elektronicznych. Niektórzy interpretują wskaźnik NPS® jako wskaźnik satysfakcji klienta, inni jako poziom oceny lojalności klientów. My pozostajemy wierni metodologii twórcy - Freda Reichhelda, niech pozostanie dla nas wskaźnikiem rekomendacji marki. Od kilku lat producenci dóbr szybkozbywalnych chętnie zlecają badania wskaźnik NPS® dla marki. Rynek dostawców usług zaczyna również dojrzewać do stosowania prostego, a zarazem taniego rozwiązania. Jednakże w rozmowach z klientami zauważyliśmy, iż pomimo, że klient zamawia na rynku badanie wskaźnika NPS® i o ile potrafi zastosować wnioski z badania na poziomie operacyjnym, to jednak nadal brakuje im punktu odniesienia do reszty rynku tj. najbliższej konkurencji. Korzystając z doświadczenia naszego oraz klientów, którzy do tej pory zlecali badania NPS® oferujemy unikalną syntezę dane w formie przejrzystego i krótkiego raportu uzupełnionego o kluczową wiedzą w poniższych zakresach.

Zachowania zakupowe

Wiedza w zakresie zachowań zakupowych w grupie produktowej dla Polski oraz dla każdego województwa z osobna.

Udział marek producenckich

Wiedza w zakresie udziału marek producenckich w grupie produktowej ogółem - w skali kraju, jak i per każde województwo z osobna.

Kryteria demograficzne

Wiedza o wielkości gospodarstw, dochodach na gospodarstwo, wykształceniu, wieku i płci.

Uśredniony wskaźnik NPS®

Kluczowe informacje dotyczące uśrednionego wskaźnika NPS® w grupie produktowej dla całego kraju jak i dla każdego województwa z osobna.

Najwyższy i najniższy NPS®

Dane dotyczące najwyższego i najniższego wskaźnika NPS® w grupie produktowej dla marki producenckiej ogółem.

Wskaźnik NPS® dla TOP

Informacje w zakresie uzyskanego wskaźnika NPS® dla TOP marek producenckich pod kątem udziałów w grupie produktowej.

Dlaczego nasz raport?

Raport NPS® wybranej kategorii produktowej w naszym wydaniu dostarczy państwu aktualną wiedzą z zachowań zakupowych klientów, wskaźnika NPS® w grupie produktowej nie tylko dla swojej marki, ale i marek w czołówce. Posiadając poziom odniesienia do pozostałych kluczowych marek jesteśmy w stanie tworzyć strategie marketingowe.

Zapoznaj się z przykładowym raportem NPS®